Celiński Dariusz, Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – dalej u.z.s. – wprowadziła nowe rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci w okresie tzw. zarządu sukcesyjnego. W związku z założonym przez ustawodawcę udziałem notariusza w dokumentowaniu czynności związanych z zarządem sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy wprowadzono zasadnicze zmiany do ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie – dalej pr. not.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX