Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Czynności komornika sądowego związane ze spisem inwentarza

1.Uwagi wstępne

Sporządzenie przez komornika spisu inwentarza zaliczyć należy do czynności innych niż egzekucyjne. Postępowanie w sprawie sporządzenia spisu inwentarza prowadzi się celem ustalenia całego majątku spadkowego i jego wartości. Spis inwentarza obejmuje zarówno aktywa (stan czynny), jak i pasywa (stan bierny) spadku, a różnica pomiędzy stanem czynnym a stanem biernym spadku określana jest mianem czystej masy spadku. Według definicji J. Policzkiewicza spis inwentarza to sporządzany we właściwym trybie dokładny wykaz przedmiotów majątku spadkowego z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu . Natomiast zgodnie z poglądem K. Korzana, jakkolwiek spis inwentarza spełnia pewne funkcje zabezpieczenia spadku, sporządza się go przede wszystkim ze względu na następstwa materialnoprawne .

W praktyce najczęściej wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składa osoba uprawniona, która chce skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza przy przyjęciu spadku, tym samym ograniczając swoją odpowiedzialność za długi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?