Czynności charakterystyczne dla banku hipotecznego - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Czynności charakterystyczne dla banku hipotecznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czynności charakterystyczne dla banku hipotecznego

Komentarz prezentuje zagadnienie czynności charakterystycznych banków hipotecznych. Autorka omawia specyfikę tych czynności, zestawiając je z czynnościami bankowymi banków uniwersalnych. Komentarz opisuje ponadto szczególny charakter banku hipotecznego oraz specyfikę nadzoru nad jego działalnością.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX