Czynności banku zrzeszającego - OpenLEX

Obzejta Łukasz, Czynności banku zrzeszającego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czynności banku zrzeszającego

Niniejszy komentarz praktyczny opisuje czynności wykonywane przez bank zrzeszający, który działać może jednocześnie jako bank prowadzący samodzielną działalność gospodarczą nastawioną na osiąganie zysku niezależnie od zrzeszenia, systemu ochrony i zrzeszenia zintegrowanego oraz jako podmiot stojący na czele tzw. zrzeszenia oraz wykonujący funkcje związane z systemem ochrony i zrzeszeniem zintegrowanym. Z tego względu w komentarzu dokonano podziału czynności banku zrzeszającego na niezwiązane ze zrzeszeniem, systemem ochrony i zrzeszeniem zintegrowanym i związane ze zrzeszeniem, systemem ochrony i zrzeszeniem zintegrowanym. Wśród czynności niezwiązanych ze zrzeszeniem, systemem ochrony i zrzeszeniem zintegrowanym znajdują się czynności bankowe, inne czynności określone w ustawie Prawo bankowe oraz czynności określone w innych niż Prawo bankowe ustawach. Czynności związane ze zrzeszeniem wymienione zostały w art. 19 ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Poza katalogiem zawartym w tymże przepisie w ustawie tej są wymienione także inne czynności mające związek ze zrzeszeniem. Są to m.in.: uzgadnianie i wydawanie zgody na wykonywanie czynności przez banki spółdzielcze, pośredniczenie w uzyskiwaniu zezwoleń przez banki spółdzielcze, sprawowanie kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych oraz przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia. Ponadto ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zawiera przepisy, które określają funkcje, jakie bank zrzeszający wykonuje w związku z systemem ochrony i zrzeszeniem zintegrowanym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX