Kossowska Małgorzata, Sołtysińska Iwona, Czynniki decydujące o wyborze odpowiednich metod i technik szkoleniowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Czynniki decydujące o wyborze odpowiednich metod i technik szkoleniowych

O wyborze odpowiednich metod i technik szkoleniowych decydują: stopień gotowości i dojrzałości uczestników, cel szkolenia, preferowany styl uczenia się uczestników, preferowany styl nauczania trenera, chęć wykorzystania możliwości szkolenia u uczestników, charakterystyka grupy szkolonej oraz czynniki organizacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX