Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Czym jest kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?

Zastosowanie kontroli zarządczej (KZ) w jednostkach sektora finansów publicznych wymaga wprowadzenia sekwencji przemyślanych działań, które noszą charakterystykę działań zorientowanych na osiągnięcie celów. Działania te tworzą schemat – cykl kontroli zarządczej, który rozpoczyna się od przygotowania zasad kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację