Majewska Milena Daria, Czym jest HR compliance i dlaczego warto go wprowadzać do organizacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czym jest HR compliance i dlaczego warto go wprowadzać do organizacji

Głównymi celami zarządzania zasobami ludzkimi są identyfikacja, zatrudnienie i zatrzymanie w firmie wartościowych pracowników. Jednak ze względu na dużą liczbę przepisów regulujących stosunek pracy, obecnie specjaliści HR pomagają również swoim organizacjom uniknąć utraty reputacji i strat finansowych będących skutkiem nieprzestrzegania prawa. Działy HR są także odpowiedzialne za dbanie o stosowanie w firmie zasad etyki biznesu. Dobre programy i skuteczne praktyki, jak i odpowiednio prowadzony HR compliance, mogą przyspieszyć rozwój organizacji, zwiększyć jej konkurencyjność i rentowność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX