Pytania i odpowiedzi
Opublikowano: QA 1195154

Czy SP ZOZ ma obowiązek weryfikacji leków w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków?

Czy podmiot leczniczy (SPZOZ) - lecznictwo otwarte - jest zobowiązany do weryfikacji leków w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków?

Chodzi o wejście w życie z dniem 9 lutego 2019 r. przepisów wprowadzających nowe obowiązki związane z zabezpieczeniami produktów leczniczych wraz z ich weryfikacją przez podmioty, które uczestniczą w ich obrocie, w związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/161. Przepisy krajowe w tym zakresie są w fazie projektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?