Czy opiekun medyczny ułatwi uzyskiwanie zgody pacjenta? - OpenLEX

Budzowska Jolanta, Czy opiekun medyczny ułatwi uzyskiwanie zgody pacjenta?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czy opiekun medyczny ułatwi uzyskiwanie zgody pacjenta?

Kwestia zgody małoletniego pacjenta na leczenie budzi nieustające kontrowersje i utrudnia sprawne podejmowanie niezbędnych czynności diagnostycznych i leczniczych. Przyjęcie, że zgodę albo sprzeciw na leczenie w sposób wiążący dla lekarzy może wyrażać ustanowiony przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w tym celu pełnomocnik, rozstrzygnęłoby wiele codziennych dylematów lekarzy, z jednoczesnym poszanowaniem autonomii pacjentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX