Walat Tomasz, Czy choroba psychiczna może być chorobą zawodową?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czy choroba psychiczna może być chorobą zawodową?

Choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym"(art. 2351 k.p.). Natomiast w Szwecji chorobą zawodową jest każda choroba, na którą jest się narażonym w pracy, także dolegliwości psychiczne, które nie występują w polskim wykazie. Liczba starających się o zasiłki i renty z powodu zaburzeń psychicznych wywołanych warunkami w środowisku pracy rośnie z roku na rok. W tekście zostało omówione jak podchodzi się w Szwecji do problematyki chorób zawodowych powstałych na podłożu psychicznym, stan orzecznictwa w tym względzie, a także niektóre badania naukowe podejmowane w tej dziedzinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX