Czy Charakterystyka Produktu Leczniczego jest reklamą? - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Czy Charakterystyka Produktu Leczniczego jest reklamą?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czy Charakterystyka Produktu Leczniczego jest reklamą?

Komentarz dotyczy uznania Charakterystyki Produktu Leczniczego za reklamę. W analizie scharakteryzowano pojęcie Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz definicję reklamy produktu leczniczego. Omówiono funkcje oraz specyfikę Charakterystyki Produktu Leczniczego. Opisano także stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie reklamy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX