Czasowy odbiór zwierzęcia - OpenLEX

Sługocka Martyna, Czasowy odbiór zwierzęcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Czasowy odbiór zwierzęcia

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli opiekun lub właściciel zwierzęcia znęca się nad nim, to organ wykonawczy gminy może wydać decyzję o czasowym odbiorze zwierzęcia. Akt ten zapada w trudnym do przeprowadzenia postępowaniu administracyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX