Kryczka Sebastian , Czas pracy wybranych pracowników wymiaru sprawiedliwości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Czas pracy wybranych pracowników wymiaru sprawiedliwości

W szerokim rozumieniu wymiar sprawiedliwości kojarzony jest z działalnością sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury. Zatrudnieni w ramach tych podmiotów świadczą pracę w oparciu o właściwe pragmatyki służbowe regulujące w sposób mniej lub bardziej kompleksowy ich sytuację prawną. Czas pracy w jakim pracują osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach w ramach struktur sądów i prokuratur regulowany jest zarówno przez przepisy szczególne jak i ogólne normy kodeksu pracy. Nie bez znaczenia jest również zakres czynności i szeroko rozumiany charakter pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX