Czas pracy w podróży służbowej - OpenLEX

Culepa Michał, Czas pracy w podróży służbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy w podróży służbowej

Podróże służbowe są stałym elementem zatrudnienia pracowników. Wobec coraz większego zróżnicowania formuł zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zwiększenia mobilności pracowników, zatrudniania osób, których faktycznym celem jest podróżowanie do klientów i u nich załatwianie rozmaitych spraw, pojawiają się nowe problemy, dotyczące przede wszystkim czasu pracy oraz miejsca wykonywania pracy. Problemy te są coraz częściej przedmiotem zainteresowania sądów, które w ostatnich latach zmodyfikowały istniejącą wcześniej linię orzeczniczą, wyłączającą czas podróży służbowej z czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX