Sobieska Maria, Czas pracy u małego pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy u małego pracodawcy

Czas pracy stanowi niezwykle istotny aspekt bez względu na rozmiar zatrudnienia i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. Fakt zatrudniania pracownika powoduje, powstanie po stronie pracodawcy obowiązków, jakie kodeks pracy nakłada w kontekście planowania i rozliczania czasu pracy. Z tym zagadnieniem styka się również mały pracodawca, gdyż co do zasady kodeks nie statuuje jakichś diametralnych różnic pomiędzy małym i dużym pracodawcą w odniesieniu do stosowania przepisów działu VI kodeksu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX