Sieńko Agnieszka, Czas pracy sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 sierpnia 2013 r.
Autor:

Czas pracy sędziego

Chociaż czas pracy sędziego jest nienormowany, podlega on - jak czas pracy każdego innego pracownika - określeniu i jest wymierny. Wymiar czasu pracy sędziego określany jest wymiarem jego zadań. Takie określenie czasu pracy sędziego nie jest jednak wyizolowane i nie daje podstaw do obciążania sędziego pracą bez żadnych ograniczeń. Komentarz przedstawia zasady ustalania i rozliczania czasu pracy sędziów, uwzględniono m.in. normy czasu pracy w ramach systemu zadaniowego czasu pracy, pracę w godzinach nadliczbowych i czas odpoczynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX