Rycak Magdalena, Czas pracy pracowników młodocianych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy pracowników młodocianych

Komentarz omawia w swej treści pojęcie pracownika młodocianego oraz czas jego pracy. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca rozlicza czas pracy młodocianego, z uwzględnieniem obowiązkowego czasu zajęć szkolnych. W opracowaniu uwzględniono ponadto wymagania odnośnie do okresów odpoczynku, pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX