Kołowska Urszula, Lesińska Joanna, Czas pracy nauczycieli szkół

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Czas pracy nauczycieli szkół

Opracowanie stanowi obszerny komentarz dotyczący organizacji czasu pracy nauczycieli w kontekście czasu pracy szkoły i prawa pracy nauczycieli. Tekst uwzględnia zmiany, jakie wprowadziła w zakresie czasu pracy i obowiązków nauczycieli ustawa z 5.08.2022 r.o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2022 r. Materiał ten można polecić szczególnie dyrektorom szkół, przygotowującym arkusze organizacji pracy szkoły oraz organom prowadzącym szkoły, zatwierdzającym organizację pracy szkół w nowym roku szkolnym, w końcu także samym nauczycielom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX