Czas pracy nauczycieli przedszkoli - OpenLEX

Lisowski Krzysztof, Czas pracy nauczycieli przedszkoli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy nauczycieli przedszkoli

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę opisania zasad dotyczących regulowania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Opracowanie dotyczy w szczególności zasad ustalania wymiaru czasu pracy, norm czasu pracy oraz problemów dotyczących jego ewidencjonowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX