Suchanowska Joanna, Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy - zmiany od 16 lipca 2013 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy - zmiany od 16 lipca 2013 r.

Od 16 lipca 2013 r. kierowcy samozatrudniający się oraz wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają przepisom ustawy o czasie pracy kierowców. Oznacza to dla nich duże zmiany, ponieważ zasady ich zatrudniania zostały zbliżone do kierowców zatrudnianych na podstawie stosunku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX