Bujalski Rafał, Czas pracy kierowców i tachografy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy kierowców i tachografy

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie 2020/1054 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

Podmioty, których dotyczy akt prawny

przewoźnicy drogowi

kierowcy transportu drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego

Opis aktu prawnego

Rozporządzenie 2020/1054 jest częścią tzw. pakietu mobilności, który ma zapewnić równowagę między poprawą warunków pracy kierowców a przysługującą przewoźnikom swobodą świadczenia usług transgranicznych. Przewiduje ono zmiany w dwóch kluczowych rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego:

rozporządzeniu nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz

rozporządzeniu nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

1.Obowiązkowe powroty kierowców do domu co 3-4 tygodnie

Jedną z najważniejszych i jednocześnie wzbudzających...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX