Sender Magdalena, Czas pracy dyrektora szkoły i przedszkola

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Czas pracy dyrektora szkoły i przedszkola

W poniższym tekście w sposób kompleksowy zostały wyjaśnione zagadnienia dotyczące czasu pracy dyrektora szkoły i przedszkola będącego nauczycielem. Szczególna pozycja dyrektora w strukturze organizacyjnej szkoły i przedszkola, oraz jego zakres obowiązków, wynikający z pełnionej funkcji, spowodowały, iż kwestie dotyczące czasu pracy w stosunku do dyrektora szkoły i przedszkola zostały ukształtowane nieco odmiennie niż w stosunku do pozostałych nauczycieli zatrudnionych w szkole. Treść komentarza zawiera wyszczególnienie i analizę tych różnic – przede wszystkim w zakresie realizowanego przez dyrektora pensum, godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, a także wpływ tych szczególnych unormowań na treść stosunku pracy dyrektora szkoły i przedszkola.

Komentarz polecany jest organom prowadzącym szkoły i przedszkola (posiadającym kompetencje w zakresie kształtowania czasu pracy dyrektora szkoły) oraz dyrektorom szkół i przedszkoli. Informacje zawarte w tekście służyć mogą tym podmiotom jako wskazówka przy rozwiązywaniu konkretnych spraw w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX