Biadun Dobrawa, Czas pracy aptek ogólnodostępnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Czas pracy aptek ogólnodostępnych

Komentarz omawia reguły odnoszące się do określania czasu pracy aptek. Prowadzenie apteki podlega ogólnym zasadom prowadzenia działalności gospodarczej i to podmiot prowadzący decyduje o godzinach pracy jego apteki. Autorka omawia wyjątki od tej zasady wprowadzone przez ustawę Prawo farmaceutyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX