Przybylska Joanna, Cyberbezpieczeństwo jako element kontroli zarządczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Cyberbezpieczeństwo jako element kontroli zarządczej

Cyberbezpieczeństwo to coraz ważniejszy aspekt działań w każdym samorządzie, gdyż cyberprzestępczość to realne niebezpieczeństwo i musi być traktowane przez kierownictwo jednostki i jej pracowników jako poważne zagrożenie. Tekst omawia wymogi prawne zapewnienia cyberbezpieczeństwa i wskazuje zasady ich wdrożenia z punktu widzenia kontroli zarządczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX