Controlling w podmiotach leczniczych - OpenLEX

Karkowski Tomasz, Controlling w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Controlling w podmiotach leczniczych

Artykuł przedstawia controlling w podmiotach leczniczych. W komentarzu omówiono rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą, definicję controllingu oraz miejsce komórki controllingowej w strukturze organizacyjnej. Przedstawiono także podejście procesowe w controllingu oraz wskazano rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie. Opisano również specyfikę controllingu w jednostkach ochrony zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX