Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenia wodnoprawne zezwalają na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód śródlądowych płynących, wykonanie urządzeń wodnych lub określonych czynności mających wpływ na stosunki wodne. Uprawniony zakład może wykonywać czynności objęte pozwoleniem wodnoprawnym w określonym przedziale czasowym. Niektóre działania zakładu albo wystąpienie określonych, niezależnych od zakładu, przesłanek może spowodować, że pozwolenie wodnoprawne zostanie ograniczone, a nawet cofnięte przed upływem okresu jego ważności, a tym samym zakład, wbrew swojej woli, utraci możliwość wykonywania części lub całości swoich uprawnień. Niniejszy tekst poświęcony jest zdarzeniom i działaniom mogącym spowodować ograniczenie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego oraz trybowi, w którym to następuje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację