Ostapski Adam, Cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Cofnięcie diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych

W komentarzu omówiono problematykę cofnięcia diagnoście na podstawie art. 84 ust. 3 prawa o ruchu drogowym uprawnienia do wykonywania badań technicznych, a w szczególności kwestie takie jak charakter decyzji wydawanej w powyższej sprawie administracyjnej, przesłanki jej podjęcia, organ właściwy do wydania decyzji, adresat decyzji w tego rodzaju sprawie administracyjnej, sposób wszczęcia postępowania oraz skutek cofnięcia uprawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX