Karkowski Tomasz, Coaching w pielęgniarstwie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Coaching w pielęgniarstwie

Coaching święci sukcesy w różnych dziedzinach, również w pielęgniarstwie, pomagając ludziom osiągnąć ważne dla nich cele osobiste i zawodowe . Celem komentarza jest zapoznanie czytelników z rodzajami coachingu i możliwościami zastosowania go w pielęgniarstwie, np. jako coachingu koleżeńskiego, którego adresatami są pielęgniarki, czy coachingu zdrowotnego, którego adresatem jest pacjent.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX