Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Co sprzyja rozwojowi uzależnień w środowisku pracy?

Miejsce pracy, jego cechy, struktura i zachodzące w nim procesy może mieć istotne znaczenie w procesie uzależniania się jednostki. Dotyczy to zarówno charakteru wykonywanej pracy, jak i obowiązujących w niej rytuałów, czy stylu kierowania, a nawet wzajemnych relacji. Artykuł ma na celu przybliżenie tych zjawisk, które mogą w okolicznościach zawodowych przyczyniać się do rozwoju uzależnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?