Siwińska Magdalena, Co czeka pracodawcę w 2008 r.?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2008 r.
Autor:

Co czeka pracodawcę w 2008 r.?

Początek nowego 2008 r. - w przeciwieństwie do lat poprzednich - nie przyniesie tak wielu zmian w przepisach prawa pracy. Jednak zmieniają się niektóre regulacje istotne zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, bo dotyczą kwestii finansowych prowadzenia firmy. Chodzi tu zwłaszcza o podwyższenie od 1 stycznia 2008 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto pamiętać bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których ta kwota stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np. określony procent płacy minimalnej lub jej wielokrotność. Podwyższone zostały stawki diet i innych należności z tytułu krajowych podróży służbowych. Obniżce ulega również składka rentowa.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access