Kryczka Sebastian , Choroby zawodowe - przegląd zmian w przepisach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Choroby zawodowe - przegląd zmian w przepisach

Problematyka chorób zawodowych w podstawowym zakresie uregulowana jest w przepisach Kodeksu pracy, w szczegółowych kwestiach unormowana jest zaś rozporządzeniem w sprawie chorób zawodowych. Po ponad dekadzie doszło do nowelizacji rozporządzenia mającej na celu usprawnienie procesu orzekania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX