Brzezińska Alicja, Choroby zakaźne i zakażenia - zwalczanie chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 lutego 2007 r.
Autor:

Choroby zakaźne i zakażenia - zwalczanie chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi

Wstęp

Ustawa z 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach reguluje zasady postępowania w przypadku wszystkich jednostek chorobowych, które obejmowały trzy obowiązujące dotychczas akty prawne:

• dekret z 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949, Nr 51, poz. 394, nr 51, poz. 394 i z 2000, nr 120, poz. 1268, z późn. zm.),

• ustawę z 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy,

• ustawę z 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Przepisy objęły również te jednostki chorobowe, które powyższe ustawy nie uwzględniały, np. chorób prionowych. Nowe regulacje odnoszą się przede wszystkim do diagnostyki i określają zasady zgłaszania wyników badań laboratoryjnych w kierunku patogenów zakaźnych. Opracowanie nowej ustawy wynikało ze zmian sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeby dostosowania polskiego ustawodawstwa do ustawodawstwa unijnego.

1.Przepisy ogólne

1.1.Cel ustawy

Ustawa określa zasady i tryb postępowania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX