Rycak Magdalena, Charakterystyka norm i systemów czasu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Charakterystyka norm i systemów czasu pracy

Komentarz dotyczy regulacji prawnej norm czasu pracy i charakteryzuje systemy czasu pracy (m.in. podstawowy system czasu pracy, równoważny czas pracy, czas pracy, zadaniowy czas pracy, system skróconego tygodnia pracy). Odwołując się do praktycznych przykładów i wyliczeń, dla każdego systemu czasu pracy wskazano przesłanki jego zastosowania, a także obowiązujące pracownika normy i wymiar czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX