Jastrzębski Maciej, Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej w opisie projektu budowlanego, w odniesieniu do budynków wielo i jednorodzinnych, projektu podstawowego oraz zamiennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej w opisie projektu budowlanego, w odniesieniu do budynków wielo i jednorodzinnych, projektu podstawowego oraz zamiennego

W obecnie obowiązującym stanie prawnym funkcjonują dwa pojęcia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków: charakterystyka energetyczna i świadectwo charakterystyki energetycznej. Pomimo zbliżonego nazewnictwa różni je to, w jakim celu zostały wprowadzone do systemu prawnego. Dlatego też istotne jest ich rozróżnienie, aby w odpowiednim momencie podjąć właściwe działania związane z określeniem charakterystyki budynku. W niniejszym komentarzu przedstawione zostaną różnice pomiędzy tymi pojęciami oraz wskazane zostanie kiedy należy je zastosować.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX