Charakterystyka energetyczna budynków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków... - OpenLEX

Bufnal Anna, Jastrzębski Maciej, Charakterystyka energetyczna budynków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub budynków znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 maja 2015 r.
Autorzy:

Charakterystyka energetyczna budynków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub budynków znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Od dnia 9 marca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 września 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa ta zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania świadectw energetycznych budynków, uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Nowe przepisy nakazują sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wynajmowanego. Znoszą natomiast obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki budynku oddawanego do użytkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?