Błaszko Adam, Charakter, specyfika i rodzaje dotacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 września 2018 r.
Autor:

Charakter, specyfika i rodzaje dotacji

Prawo dotacyjne stanowi jeden z elementów struktury finansów publicznych. Specyficzna forma finansowania zadań publicznych jaką jest dotacja daje możliwość pełnej realizacji nałożonych na podmioty władzy publicznej i samorządu terytorialnego zadań publicznych. Istnieje jednak jeden warunek skutecznej realizacji takich zadań – środki finansowe przeznaczone na ten cel muszą być pozyskiwane i wydatkowane zgodnie z prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX