Gałęska-Śliwka Anita, Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Cesarskie cięcie na życzenie pacjentki

Komentarz opisuje problematykę przeprowadzania zabiegu cesarskiego cięcia na życzenie pacjentki w prawie krajowym. Omówiono przesłanki dopuszczalności porodu przez cesarskie cięcie (wskazania lekarskie względne i bezwzględne) oraz postulat posiadania przez kobietę pełnego prawa wyboru metody rodzenia w konfrontacji z rzeczywistością kobiet rodzących w polskich placówkach zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX