Centrum Kariery 50+ - sprawdzona innowacja w zarządzaniu kompetencjami pracowników w starszych grupach wiekowych - OpenLEX

Rewers-Dawid Katarzyna, Centrum Kariery 50+ - sprawdzona innowacja w zarządzaniu kompetencjami pracowników w starszych grupach wiekowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Centrum Kariery 50+ - sprawdzona innowacja w zarządzaniu kompetencjami pracowników w starszych grupach wiekowych

Przygotowywana reforma emerytalna zmierzająca do wydłużenia okresu aktywności zawodowej pracowników i związane z nią zmiany na rynku pracy powodują konieczność wprowadzania do polityki personalnej firm, a także do oferty instytucji działających na rzecz zatrudnienia, nowych usług podnoszących zdolność funkcjonowania zawodowego wśród pracowników w starszych grupach wiekowych. Wyzwania te wiążą się także z potrzebą wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w firmach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX