Kozłowski Marcin, Urban-Theocharakis Małgorzata, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także zakres stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów. Na podstawie przepisów tej ustawy w 2019 r. został uruchomiony specjalny rejestr – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Niniejsze opracowanie przedstawia cele i zadania powyższego Rejestru, podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz zakres i terminy zgłaszania wskazanych informacji. W sposób szczególny omawia metodykę udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Komentarz uwzględnia również zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 30.03.2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX