Ogonowska Adrianna, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązki właścicieli i zarządców budynków oraz JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązki właścicieli i zarządców budynków oraz JST

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć do właściwego urzędu gminy deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklaracja trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB). Powołanie CEEB nastąpiło na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa nowelizująca)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX