Centralizacja VAT w samorządach - OpenLEX

Bieńkowska Agnieszka, Centralizacja VAT w samorządach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Centralizacja VAT w samorządach

Od 1.10.2016 r. weszła w życie tzw. ustawa centralizacyjna – akt prawny, którego celem było uregulowanie problemów prawnych i organizacyjnych związanych z obowiązkową „centralizacją” rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa określa zasady dokonywania przez samorządy rozliczeń VAT oraz korekt tych rozliczeń w okresie przed i po centralizacji, a także zasady dokonywania ewentualnych zwrotów dofinansowania z funduszy unijnych w przypadku zmiany kwalifikowalności VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe omówienie przepisów tej ustawy. Wskazuje również, jaki wpływ na centralizację rozliczeń VAT w samorządach mają obowiązujące od 1.07.2018 r. przepisy wprowadzające tzw. mechanizm podzielonej płatności oraz wynikające z nich ograniczenia w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX