Sługocka Martyna, Carporty - trudny do realizacji obowiązek zarządców i inwestorów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Carporty - trudny do realizacji obowiązek zarządców i inwestorów

Ustawa z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej jako: „Uepa”), obowiązuje od 22.02.2018 r., ale dopiero od niedawna jej postanowienia wywierają realny wpływ na działalność inwestycyjną. W komentarzu wyjaśniono nie tylko zasady jakie obowiązują inwestorów przy projektowaniu i budowie budynków, ale także wymagania wobec zarządców nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX