Błaszko Adam, Budżet obywatelski jst - zagadnienia finansowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Budżet obywatelski jst - zagadnienia finansowe

Budżet obywatelski to forma decydowania o tym, w jaki sposób i na co wydać część środków budżetu jednostki samorządowej. W budżecie na konkretny rok budżetowy zabezpiecza się środki na zadanie/a, które mają zostać zrealizowane w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Zgodnie z zasadą uprzedniości budżetu JST, planowane do realizacji wydatki powinny zostać ujęte w budżecie jednostki. Niekiedy zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego należy ująć również w wieloletniej prognozie finansowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX