Misiejko Adrian, Budżet obywatelski jst - uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Budżet obywatelski jst - uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi budżetu obywatelskiego, wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, rada gminy otrzymała kompetencję do podjęcia nowego rodzaju uchwały. Przedmiotem niniejszego komentarza jest omówienie wybranych kwestii związanych z tym aktem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX