Misiejko Adrian, Budżet obywatelski jst - istota i zasady

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Budżet obywatelski jst - istota i zasady

Budżet obywatelski, po latach funkcjonowania w wielu wspólnotach samorządowych, doczekał się formalizacji w ustawach ustrojowych. Celem niniejszego komentarza jest omówienie podstawowych przepisów regulujących tę instytucję – zarówno dotychczasowych, jak i tych, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX