Brzezińska Alicja, Budynki szkolne i przedszkolne-zasady ewakuacji osób w czasie pożaru cz. I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Budynki szkolne i przedszkolne-zasady ewakuacji osób w czasie pożaru cz. I

Komentarz poświęcony jest zasadom przygotowania ewakuacji osób i mienia z placówki oświatowej w razie pożaru. Autorka przedstawia praktyczne porady, które powinny ułatwić zadanie przeprowadzenia sprawnej ewakuacji dzieci z obiektu, które można wykorzystać przy organizowaniu próbnej ewakuacji, po uprzednim zapoznaniu personelu z planowanym jej przebiegiem (według instrukcji bezpieczeństwa), poinformowaniu dzieci o ćwiczeniach, aby zapobiec panice i przygotować je do racjonalnego postępowania w czasie faktycznego zagrożenia oraz poinformowaniu miejscowo właściwej jednostki PSP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX