Bartosiewicz Adam, Budowle zwolnione z podatku od nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 26 lipca 2022 r.
Autor:

Budowle zwolnione z podatku od nieruchomości

Jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości są budowle. Specyficzną sytuacją jest opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowi o tym przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l., zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak w każdym podatku, tak i w podatku od nieruchomości występują zwolnienia podatkowe. Wówczas od danej budowli, chociaż podlega opodatkowaniu, nie pobiera się podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX