Giermanowska Ewa, Racław-Markowska Mariola, Budowanie systemu wynagrodzeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Budowanie systemu wynagrodzeń

Omówiono zakres definicji systemu wynagrodzeń spotykany w literaturze przedmiotu w dwóch ujęciach. Ponadto przedstawiono strukturę systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access