Sługocka Martyna, Budowa studni

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Budowa studni

Wykonanie studni głębinowej nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Mimo to wykonanie studni głębinowej może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub sporządzenia projektu robót geologicznych. W komentarzu wskazano wszystkie regulacje dotyczące studni głębinowych przydatne zarówno inwestorom, jak i organom administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX