Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową a obowiązki dewelopera - OpenLEX

Gawroński Tomasz, Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową a obowiązki dewelopera

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową a obowiązki dewelopera

Celem komentarza jest omówienie zagadnienia obowiązków dewelopera realizującego inwestycję niedrogową w kontekście budowy lub przebudowy dróg publicznych związanych z tą inwestycją. Omówione zostały uwarunkowania prawne w tym zakresie. Zweryfikowano powyższe zagadnienie również z punktu widzenia realizacji dostępu do drogi publicznej jako przesłanki wydania pozwolenia na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX